Ngày nay, việc sử dụng các giấy tờ nước ngoài tại Việt Nam cũng như các giấy tờ Việt Nam tại nước ngoài ngày càng phổ biến. Đó là lý do mà dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự ra đời để “gỡ rối” vấn đề nan giải này. Sự chuyên nghiệp, chất lượng của dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự góp phần giúp đương đơn tạm biệt những khó khăn, rắc rối trong quy trình hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

#dịch_vụ_hợp_pháp_hóa_lãnh_sự

--

--